Ostala osiguranja

Osiguranje gradjevinskih objekata i opreme na ugovorenu vrijednost
Osiguranje imovine sa promjenljivom sumom osiguranja
Osiguranje zaliha od požara i nekih drugih opasnosti na flotantnoj osnovi
Osiguranje zaliha u hladnjacama
Garancijsko osiguranje (odgovornost za greške na stvarima)
Osiguranje od opasnosti prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti (osiguranje šomaza)
Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uredjaja
Osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeća
Zatraži ponudu

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.