Osiguranje
robe u transportu

Osiguranjem robe u transportu osiguravaju se sve pošiljke, dok se prenose ili prevoze na rizik osiguranika, u međunarodnom i domaćem transportu: željeznicom, drumskim vozilima, riječnim i jezerskim plovnim objektima, vazduhoplovima i poštom.

Ugovarač osiguranja dužan je prije početka osiguranog putovanja, ukoliko nije drugačije ugovoreno, podnijeti prijavu osiguravaču koja mora da sadrži tačne i istinite sljedeće podatke:

 • naziv osiguranika,
 • vrijeme početka prevoza,
 • naziv, težinu, pakovanje i vrijednost pošiljke,
 • širinu pokrića,
 • prevozno sredstvo (vrsta, oznaka i broj),
 • relaciju prevoza i
 • druge podatke po potrebi.

Vrijednost osigurane pošiljke robe, koja je utvrđena u polisi osiguranja obavezna je i za Osiguravača i za osiguranika, te tako utvrđena vrijednost predstavlja gornju granicu osiguravajućeg pokrića. Osiguranje robe u transportu počinje od trenutka kada osigurane stvari pređu prag skladišta u mjestu otpreme u svrhu prenosa ili prevoza, odnosno početka utovara na prevozno sredstvo, ako se utovar vrši u samom skladištu, a prestaje kada osigurane stvari pređu prag skladišta u odredište, odnosno nakon završetka istovara, ako se istovar vrši u samom skladištu.

Bitni elementi ugovora o osiguranju su:

 • osigurani predmet,
 • suma osiguranja,
 • štete,
 • premija osiguranja i
 • osiguravajući interes.

U slučaju štete na osiguranoj pošiljci, osiguranik ili njegov predstavnik dužni su odmah obavijestiti Osiguravača ili njegovog ovlaštenog predstavnika i preduzeti mjere za smanjenje štete.

Zatraži ponudu

Transport

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.