Osiguranje
kuće i stvari u kući

Predmet osiguranja po ovoj vrsti osiguranja mogu biti:

 • stalno nastanjene porodične kuće sa svim njenim dijelovima,
 • stvari u porodičnim kućama,
 • ugrađena oprema (kamini, radijatori, klima, bojleri i slično),
 • pomoćni građevinski objekti koji pripadaju osiguranoj kući (šupe, garaže i slično).

Osiguranjem kuće i stvari u kući obezbjeđuje se najviši nivo sigurnosti i naknada nastale štete na kući, odnosno na stvarima i osiguranim pomoćnim objektima.

 

Izaberite paket:

Paket Kuća

Paket uključuje osiguranje od:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje,
 4. grada (tuče),
 5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne mašine,
 6. pada letjelice,
 7. manifestacije i demonstracije,
Paket Kuća +

Paket uključuje osiguranje od:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje,
 4. grada (tuče),
 5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne mašine,
 6. pada letjelice,
 7. manifestacije i demonstracije,
 8. izlijevanja vode iz instalacije,
 9. provalne krađe i razbojništva,
 10. loma stakla i
 11. odgovornosti prema trećim licima

Pored navedenog, moguće je proširiti osiguravajuće pokriće i na sljedeće rizike:

 • poplava i bujica,
 • pritisak snijega i leda,
 • snježna lavina.

Potpuna sigurnost kuće ne zavisi samo od vlasnika ili korisnika kuće, nego i od drugih. Stoga je osiguranje kuće i stvari u kući jedan od najboljih načina da se obezbijedi veoma jednostavna i kvalitetna zaštita.