Garancijsko osiguranje
– odgovornost za greške na stvarima

Predmetno osiguranje se može ugovoriti za:

  1. mašine, mašinske uređaje i aparate;
  2. gvozdene konstrukcije sa ili bez mehaničkog ili mašinskog uređaja.
  3. alat koji se može menjati, kao: svrdla, alat za lomljenje, kalupe, matrice, noževe, uzorke i obloge na valjcima, testere (pile), sita, kamnje, žigove (pečate);
  4. Kaiševi, užad, trake, prenosne trake, lance i sl.

Osiguravač je u obavezi da naknadi štetu prouzrokovanu uništenjem ili oštećenjem osigurane stvari usled:

  • greške u konstrukciji,
  • greške u livenju ili u materijalu,
  • greške u tehničko-računskoj kalkulaciji,
  • greške učinjene u radionici ili greške u montaži.

Ne naknadjuju se troškovi za otklanjenje same greške.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.