Drugi Auto-ORYX Asistencija

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranicima omogućio ugovaranje proizvoda Drugi Auto kojim se osigurava mobilnost osiguranog lica u slučaju štete na vozilu koja je u pokriću polise autoodgovornosti ili auto kaska.

Šta je Drugi Auto ORYX Asistencije?

Drugi Auto ORYX Asistencije je proizvod i novo pokriće koji omogućava korišćenje zamjenskog vozila za vreme popravka štete na automobilu i koju osigurano lice može ugovoriti:

  • u sklopu polise autoodgovornosti – osiguranim licima se omogućava korišćenje zamenskog vozila u slučaju saobraćajne nesreće, zavisno od ugovorenog paketa na polisi autoodgovornosti, a maksimalno do 30 dana;
  • u sklopu polise auto kaska – osiguranim licima se omogućava korišćenje zamjenskog vozila u slučaju štete na vozilu zavisno od visine štete po polisi auto kaska, a maksimalno do 30 dana.

Drugi Auto ORYX Asistencije omogućava:

  • organizaciju usluge;
  • uslugu najma i korišćenja zamenskog vozila;
  • uslugu dostave zamenskog vozila na adresu po želji osiguranika (npr. u servis, na kućnu adresu i sl.);
  • uslugu preuzimanja zamenskog vozila sa adrese po želji osiguranika.

Kada se mogu koristiti usluge?

Drugi Auto se može koristiti u slučaju:

  • saobraćajne nesreće (ako je usluga Drugi Auto ugovorena uz polisu autoodgovornosti);
  • štete na vozilu (ako je usluga Drugi Auto ugovorena uz polisu auto kaska);
  • bez obzira na krivnju osiguranika;
  • bez obzira da li je vozilo nakon štete ili saobraćajne nesreće u pokretnom ili nepokretnom stanju.

Kako se mogu koristiti usluge?

Za organizaciju usluge zamjenskog vozila dovoljno je nazvati kontaktni centar Brčko-gas Asistencije na besplatni telefon 0800 800 43, dostupan 0-24h, 365 dana u godini, a koji će onda organizovati i dostaviti vozilo na željenu adresu. Po završetku popravka i/ ili isteku korišćenja zamenskog vozila, potrebno je nazvati kontakt centar Brčko-gas Asistencije kako bi se organizovalo preuzimanje zamenskog vozila.

ORYX asistencija