Pomoć na putu

POMOĆ NA PUTU – KINGSIZE HELP

Kingsize Help ORYX Asistencija
Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranim licima omogućio ugovaranje proizvoda Kingsize Help, asistencije za kamione i autobuse koja rešava brojne probleme sa kojima se prevoznici i njihovi vozači susreću na putu.

Šta je Kingsize Help?
Kingsize Help ORYX Asistencije je pomoć na putu za teretna vozila (kamione i autobuse) koju osiguranici mogu koristiti  na području čitave BiH i Evrope, a uključuje:

 • Usluge kontaktnog centra, 0-24h/365 dana, na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku;
 • Dijagnozu problema/kvara na vozilu;
 • Pomoć na putu (npr. dostava i dosipanje goriva, punjenje akumulatora, punjenje gume vazduhom, zamena guma, zamena osigurača i sijalica, otključavanje zaključanog vozila u slučaju da su ključevi ostali zaključani u vozilu i dr.);
 • Pripremu za tegljenje (odspajanje kardana, spajanje na vazduh i dr.);
 • Prevoz vozila (utovar, prevoz i istovar vozila) od mesta nesreće ili kvara do lokacije po izboru osiguranika;
 • Kran/auto dizalicu za bezbedno izvlačenje vozila u slučaju izletanja vozila posle saobraćajne nesreće;
 • Prevodilac – telefonska pomoć (prevod) tokom razgovora sa službama u inostranstvu;
 • Korišćenje pogodnosti zamenskog ličnog vozila za vozača teretnog vozila (kamiona ili autobusa);
 • Smještaj

Kako se mogu koristiti usluge?
U slučaju da vozilo nije pokretno ili se njime ne može upravljati na bezbedan način ili vozaču trebaju usluge  prevođenja, dovoljno je nazvati kontaktni centar Brčko-gas Asistencije na besplatni telefon 0800 800 43 ili +387 33 90 10 83 za pozive iz inostranstva. Brčko-gas Asistencija će potom na najbrži mogući način organizovati pomoć i izvršiti potrebnu uslugu  otklona kvara ili prevoza vozila do lokacije po izboru osiguranika.

Kada se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu Kingsize Help proizvoda mogu se koristiti u slučaju:

 • saobraćajne nezgode;
 • kvara na vozilu;
 • nemarnog rukovanja vozilom (npr. pogrešno utočeno gorivo, zaključani ili izgubljeni ključevi, prazan akumulator i sl.)