Osiguranje od odgovornosti vozara
za štete na robi u drumskom transportu – CMR

Osiguranjem od odgovornosti vozara za štete na robi u drumskom transportu štiti se ekonomski interes prevoznika za eventualne štete  na robi koju je preuzeo na prevoz.

Ko može ugovoriti predmetno osiguranje?

Pravna i fizička lica koja su registrovana u skladu sa zakonskim propisima za obavljanje drumskog prevoza robe.

Osiguranjem od odgovornosti vozara osigurava se građansko pravna odgovornost vozara za dokazani potpuni ili djelimični fizički gubitak, odnosno uništenje i oštećenje robe stvarno preuzete na prevoz koju vozar prevozi u domaćem i međunarodnom drumskom prevozu.

Vozar može osigurati svoju odgovornost za potpuni ili djelimični gubitak, odnosno uništenje i oštećenje samo na određenim pošiljkama ili na svim pošiljkama koje prevozi, pri čemu se osiguravajuće pokriće može ugovoriti kao:

Osnovni rizici, i to:

  • saobraćajna nezgoda prevoznog sredstva,
  • požar ili eksplozija
  • provalna krađa ili razbojništvo

Osiguravač je obavezan da naknadi gubitak i oštećenja na pošiljkama koje je vozar preuzeo na prevoz i za koje je odgovoran kao vozar, do visine dogovorene sume osiguranja, osim za slučajeve koji su isključeni zakonom ili odgovarajućim uslovima.

Ovim osiguranjem nije pokrivena odgovornost vozara za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo ili vlasništvo njegovog bračnog druga ili djece, kao ni vozača ili suvozača koji su vršili prevoz.

Zatraži ponudu

Transport

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.