Kombinovano osiguranje elektronskih
računara, procesora i sličnih uređaja

Predmet osiguranja:

  • elektronski računari i slični uredaji sa opremom,
  • pomoćne mašine,
  • klima, energetski uređaji i instalacije i
  • procesni elektronski računari.

Ako je ugovorom o osiguranju dogovoreno i obračunata odgovarajuća premija, predmet osiguranja takođe mogu biti:

  • materijalna vrednost nosača spoljnih podataka (npr. magnetne trake i diskovi);
  • vrijednost podataka na nosačima podataka;
  • troškovi za najam drugog računara.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.