Osiguranje od
odgovornosti iz djelatnosti

Osiguranjem od odgovornosti štiti se ekonomski interes osiguranika na način da je ovom vrstom osiguranja zaštićena imovina osiguranika od štetnih zahtjeva trećih lica. U ovom slučaju, imovina nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će Brčko-gas osiguranje, umjesto osiguranika, platiti naknadu trećoj osobi koja je pretrpila štetu.

Osiguranik svojim poslovanjem može ugroziti zdravlje, ali i oštetiti materijalnu imovinu drugih pravnih ili fizičkih osoba. Iako šteta nije pričinjena namjerno, osiguranik koji je pričinilo štetu biće obavezan isplatiti naknadu za prouzročenu štetu prema trećim licima, prema kriteriju objektivne odgovornosti. Upravo od ovakvih nepredviđenih finansijskih izdataka, osiguranik se može zaštiti ugovaranjem odgovarajuće polise osiguranja od odgovornosti.

Polisom osiguranja od odgovornosti može biti pokrivena odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti, do sume osiguranja koja je određena u polisi osiguranja.

U zavisnosti od djelatnosti, moguće je ugovoriti razne vrste osiguranja od odgovornosti:

 • osiguranje od opšte odgovornosti,
 • osiguranje proizvođača od odgovornosti za proizvode,
 • osiguranje ugovorene odgovornosti izvođača građevinskih radova,
 • osiguranje ugovorene odgovornosti izvođača montažnih radova,
 • osiguranje od odgovornosti vlasnika opasnih materija u toku transporta,
 • osiguranje od odgovornosti revizijskih društava,
 • osiguranje od odgovornosti aktuara,
 • osiguranje od odgovornosti advokata,
 • osiguranje od odgovornosti ljekara,
 • osiguranje od projektantske odgovornosti,
 • osiguranje od odgovornosti notara,
 • osiguranje od odgovornosti društava za posredovanje u osiguranju,
 • osiguranje od odgovornosti špeditera u domaćem i međunarodnom saobraćaju,
 • osiguranje od odgovornosti u željezničkom saobraćaju,
 • osiguranje garancija proizvođača, prodavača i dobavljača,
 • osiguranje od odgovornosti filmskih preduzeća,
 • osiguranje od odgovornosti projektnih društava,
 • osiguranje od odgovornosti obavljanja detektivskih poslova i poslova obezbjeđenja,
 • osiguranje od odgovornosti za plovila i drugo.
Zatraži ponudu

Odgovornost

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.