Osiguranje
mašina od loma

Osigurajte Vaš kapital!

Osiguranjem mašina od loma pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu pod kojim se podrazumijevaju događaji koji nastanu nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili bilo kog drugog lica.

Šta je predmet osiguranja?

  • mašine,
  • mašinski uređaji,
  • električni uređaji i njihovo punjenje, ukoliko je vrijednost punjenja sadržana u vrijednosti osigurane stvari,
  • aparati,
  • instalacije.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.