Osiguranje zaštite
stečenog bonusa

Sačuvajte Vaš novac uz osiguranje zaštite stečenog bonusa. Cijena polise i stečeni bonus ostaju nepromijenjeni iako ste načinili štetu ili skrivili saobraćajnu nezgodu.

Ovo osiguranje moguće je ugovoriti isključivo:

  1. Uz polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti, koja je sklopljena sa Brčko Gas osiguranjem
  2. Za vlasnike putničkih vozila, teretnih vozila, vučnih vozila i autobusa;
  3. Osiguranje je moguće ugovoriti za sve premijske grupe.