Osiguranje objekata
u izgradnji i montaži

Izgradnja

Prilikom ugovaranja osiguranja objekata u izgradnji i montaži, predmet osiguranja mogu biti:

 • građevinski objekti u izgradnji i montaži, novogradnje, rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje i slično,
 • građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju i montažu u objekte u izgradnji i montaži,
 • građevinska oprema i pomoćni objekti.

Osiguravajuće pokriće po ovoj vrsti osiguranja pruža se uslijed:

 • požara i udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje i grada,
 • manifestacija i demonstracija,
 • pada letjelica,
 • izlijevanja vode,
 • mraza, snijega i leda,
 • snježne lavine,
 • kiše,
 • odronjavanja i urušavanja tla,
 • slijeganja tla.

Dopunski rizici:

 • poplava i bujica, visoke vode i podzemne vode,
 • klizanja tla,
 • odgovornosti iz djelatnosti izvođača radova za štete prema trećim licima,
 • ugovorena odgovornost izvođača radova u garantnom roku.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži obično se zaključuje na period gradnje i montaže objekata sa tačno utvrđenim rokovima početka i kraja izvođenja radova.

Montaža

Osiguranjem objekata u montaži moguće je osigurati:

 • metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro-opremom ili bez nje,
 • mašine, mašinska i eletro-oprema, instalacije i aparati, kao i postolja i temelji, ako je njihova vrednost sadržana u vrednosti objekata u montaži.
 • montažna oprema i pomoćni objekti, koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti objekata u montaži i služe za montažu (skele, pomoćne zgrade, barake, drvene ili zidane, zgrade za skladišta, radionice, restorani)
 • građevinski dio koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži, ako je njegova vrijednost u cjelosti obuhvaćena u predračunskoj sumi objekta u montaži.

Dodatno se može ugovoriti osiguranje za:

 • već postojeći objekti na kojima se obavljaju montaže, popravke, remonti, sanacije i sl.
 • pomoćni materijal i alat u potrebi za izvođenje montaže,
 • montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu i koji uopšte nisu ili nisu u cjelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrednosti objekta u montaži,
 • stacionirana plovna vozila, čamci, splavovi, pontoni na vodi, stvari na njima za vrijeme montaže na vodi ili ostali,
 • stvari radnika,
 • poslovno – tehnička dokumentacija, uključujući i knjigu montaže
 • postolja i temelji ukoliko nisu sadržani u vrijednosti objekta u montaži

Osiguravajuće pokriće po ovoj vrsti osiguranja pruža se uslijed:

 • požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, pada letilice, izlivanja vode, mraza, snijega i leda, sniježne lavine, kiše, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganja tla, klizanja tla,
 • montažne nezgode,
 • nespretnosti ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica,
 • provalne krade

Dodatni rizici:

 • poplave i bujice, visoke vode i podzemne vode,
 • odgovornosti iz delatnost.i izvodača montažnih radova,
 • ugovorne odgovornosti izvodača montažnih radova u garatnom roku,