Osiguranje
stakla od loma

Prilikom ugovaranja osiguranja stakla od opasnosti loma, predmet osiguranja mogu biti:

  • sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima, ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i slično, porculanski umivaonici, klozetske šolje i ogledala ulična (za regulisanje saobraćaja), kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala,
  • neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima,
  • uz svijetleće natpise i reklame osigurani su i nestakljeni dijelovi i ramovi koji čine njihov sastavni dio.

Osiguranjem stakla od opasnosti loma pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti kojima su izložene osigurane stvari, osim: prilikom premještanja, ogrebotine, klizanja i slijeganja tla, a kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.