Dodatno zdravstveno
osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kojim se osigurava viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na obavezno zdravstveno osiguranje, te veći obim prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obim usluga koje nudi dodatno zdravstveno osiguranje:

 • sistematski pregledi
 • specijalistički pregledi
 • kontrolni pregledi
 • dijagnostičke obrade
 • endoskopske pretrage
 • laboratorijske pretrage
 • hormonski i tumorski markeri
 • CT i MR
 • ambulantna fizikalna terapija
 • usluge dentalne medicine.

Prednosti dodatnog zdravstvenog osiguranja:

 • liječenje bez uputnice ljekara primarne zdravstvene zaštite/porodičnog ljekara
 • nema dugih čekanja na preglede
 • liječenje u modernim zdravstvenim ustanovama sa najsavremenijim aparatima

Ko se može osigurati?

Osiguranici mogu biti lica od navršenih 18 do 70 godina starosti. U osiguranje je moguće uključiti i djecu kao dodatnog osiguranika od navršenih 30 dana do 18 godina starosti.

Način zaključenja osiguranja:

 • individualno osiguranje
 • porodično osiguranje
 • grupno osiguranje.

 

SPISAK ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Dodatno zdravstveno osiguranje je namijenjeno onima koji žele vrhunsku medicinsku uslugu i vode brigu o svome zdravlju.

Zatraži ponudu

Zdravlje i nezgoda

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.