Osiguranje građevinskih objekata i opreme
na ugovorenu vrijednost

Osiguranje mogu zaključiti pravna lica koja uredno vode propisano knjigovodstvo o osnovnim sredstvima i sredstvima zajedničke potrošnje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i važećim zakonskim propisima.

Predmetno osiguranje je moguće zaključiti dodatno za sve stvari koje mogu biti predmet osiguranja, sljedećih vrsta:

  • osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,
  • osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti,
  • osiguranje imovine elektroprivrednih organizacija,
  • osiguranje imovine u jamama rudnika sa podzemnom eksploatacijom
  • kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uredaja.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.