Osiguranje od požara
I drugih opasnosti

Osiguranjem od požara i drugih opasnosti pruža se osiguravajuća zaštita na osiguranoj imovini od sljedećih rizika (osnovni rizici):

 • požara,
 • udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • grada (tuče),
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
 • pada letjelice,
 • manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika, i to:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snježnu lavinu,
 • pritisak snijega i leda,
 • zemljotres,
 • vandalizam,
 • iscurenje tečnosti (lekaža),
 • izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
 • samozapaljenje zaliha,
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase,
 • udara nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Prilikom ugovaranja osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, kod osiguranja objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osigurani svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije i sva ugrađena oprema.