Osiguranje imovine
elektroprivrednih preduzeća

Osiguranjem imovine elektroprivrednih preduzeća pruža se osiguravajuća zaštita od sljedećih rizika:

 • požara i udara groma,
 • loma mašina
 • eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije, ukoliko se drugčije ne ugovori,
 • oluje
 • grada/tuče,
 • izlivanja vode IZ vodovodne i kanalizacione cevi,
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastite pokretne radne mašineu osigurani gradevinski objekat,
 • pada letilice svih vrsta,
 • manifestacija i demonstracija,
 • poplave, bujice, visoke podzemne vode usled visokog vodostaja vode u rekama i jezerima,
 • klizanja, sleganja i odronjavanja tla,
 • sniježne lavine,
 • podlokavanje sa spoljne strane na hidrogradevinskim objektima,
 • pritiska vode prouzrokovane poplavom na kanalima, tunelima i cevovodima,
 • isticanje tečnosti i gasa (lekaže)
 • samozapaljenje zaliha.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Osnovna sredstva elektroprivrednih preduzeća (proizvodnja, elektroprenos, distribucija električne energije i ostale delatnosti)
 • Sredstva uzeta na poslugu ako nisu osigurana. Ova su sredstva osigurana danom prihvatanja ponude za osiguranje.
 • Sredstva koja se izrade ili nabave nakon zaključenja osiguranja i spadaju u grupu osiguranih sredstava, smatraju se automatski osiguranim od trenutka prelaska rizika na osiguranika.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.