Osiguranje zaliha od požara
i nekih drugih opasnosti na flotantnoj osnovi

Osiguranje zaliha od požara I drugih opasnosti na flotantnoj osnovi mogu zaključiti pravna lica koja uredno vode propisane knjigovodstvene evidencije o zalihama zasnovane na važećim zakonskim propisima.

Predmet osiguranja mogu biti zalihe:

  • sirovina,
  • materijala,
  • rezervnih dijelova,
  • poluproizvoda,
  • nedovršenih i
  • gotovih proizvoda i robe,
  • investicionog materijala,
  • opreme u pripremi i drugih stvari
    * osim auto-guma u upotrebi i stvari koje ne mogu biti predmet osiguranja prema uslovima osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.