Kasko osiguranje vozila

Kasko osiguranje vozila primjenjuje se za:

 • osiguranje vozila,
 • osiguranje dodatne opreme, reklamnih natpisa, prtljaga i drugih stvari u vozilima,
 • osiguranje radnih uređaja na teretnim vozilima, autobusima, radnim mašinama, radnim i priključnim vozilima i kontejnerima od rizika loma i drugih opasnosti,
 • osiguranje radnih motornih vozila, vučnih vozila, traktora, motokultivatora, radnih prikolica i kontejnera u cjelini od rizika loma i drugih opasnosti,
 • osiguranje vozila privrednih društava i drugih organizacija koja učestvuju u izvođenju građevinskih, montažnih, istraživačkih i drugih radova u inostranstvu.
Kasko osiguranje možete platiti odloženo, do 12 mjesečnih rata, po izboru.

Kasko osiguranje vozila primjenjuje se za osiguranje potpunog kaska, djelimičnog kaska i rizika loma u skladu sa Uslovima za kasko osiguranje vozila, i to:

 • putničkih vozila,
 • teretnih vozila,
 • autobusa i sličnih vozila,
 • vučnih vozila,
 • specijalnih motornih vozila,
 • motocikla i sličnih vozila,
 • priključnih vozila i kontejnera,
 • vozila na popravci,
 • motornih vozila inostrane registracije,
 • radnih vozila,
 • šinskih vozila i
 • dodatne opreme, naknadno ugrađenih dijelova ili opreme u vozilo, reklamnih natpisa u vozilu i na vozilu, prtljaga i drugih stvari u vozilu.

Kasko osiguranje vozila može se zaključiti kao:

 • potpuno kasko osiguranje,
 • potpuno kasko osiguranje sa rizikom loma i nekih drugih opasnosti,
 • djelimično kasko osiguranje,
 • posebni oblici kasko osiguranja,
 • mini kasko osiguranje,
 • osiguranje vozila privrednih društava i drugih organizacija za vrijeme dok se nalaze u inostranstvu radi izvođenja radova.

Kasko osiguranje može da obuhvata sljedeće rizike:

 1. Saobraćajna nezgoda
 2. požar
 3. udar groma
 4. pad ili udar nekog predmeta
 5. pad vazdusnih letjelica svih vrsta
 6. eksplozija, osim ekplozije nuklearne energije
 7. oluja
 8. grad(tuča)
 9. Snježna lavina, kao i pad snijega i leda na vozilo
 10. Manifestacije ili demonstracije
 11. Zlonamjerno postupanje ili obijesti trećih lica
 12. Oštećenje tapacirunga
 13. Namjerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari
 14. rizik krađe
 15. rizik utaje (kod rent-a-car vozila)
 16. rizik poplave, bujice i visoke vode
 17. rizik loma i nekih drugih opasnosti.