Osiguranje lica
od nezgode

Osiguranjem lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji, koji imaju za posljedicu njegovu smrt, invaliditet ili narušenje zdravlja.

Osiguranje lica od nezgode Vam pruža neophodnu finansijsku podršku i pokriće i to:

  • u slučaju smrti osiguranika,
  • trajnog invaliditeta, odnosno trajno umanjene radne sposobnosti osiguranika isplaćuje se dio ugovorene sume
  • troškova liječenja osiguranika, najviše do iznosa osigurane sume,
  • dnevna naknada, ako je ugovorena osiguranjem, u slučaju prolazne nesposobnosti za rad.

U našoj ponudi posebno izdvajamo sljedeće vrste osiguranja lica od nezgode:

  • Kolektivno kombinovano osiguranje lica od nezgode
  • Kolektivno osiguranje lica od nezgode
  • Osiguranje od auto nezgode
  • Osiguranje učenika i studenata
  • Osiguranje članova sportskih organizacija
  • Osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta, i drugo.

Pomenuti oblici osiguranja nisu jedini vidovi osiguranja lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode). Osigurati se mogu penzioneri, lovci, ribolovci, potrošači, turisti, izletnici i drugi.

Zatraži ponudu

Zdravlje i nezgoda

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.