Pomoć u kući – ORYX Asistencija

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranim licima omogućio ugovaranje proizvoda Pomoć u kući, usluge brze i efikasne pomoći za sve nepredviđene događaje u vašem domaćinstvu!

Šta je Pomoć u kući ORYX Asistencije?

Pomoć u kući ORYX Asistencije je proizvod koji osiguranim licima Brčko-gas osiguranja omogućava organizaciju pomoći u hitnim slučajevima, obavljanje popravaka i otklanjanje kvara koji je nastao u stanu ili kući.
Hitnim slučajevima smatraju se iznenadni i neočekivani događaji koji, ako se ne spreče, mogu uzrokovati dalje oštećenje nekretnine, ugroziti zdravlje ili bezbednost stanara ili uzrokovati njihov neadekvatan boravak u objektu zbog nastale štete.

Pomoć u kući ORYX Asistencije pokriva usluge:

  • Vodoinstalatera – otklanjanje kvarova vodovodnih i kanalizacionih cevi u objektu;
  • Električara – sanacija i otklanjanje kvara na električnim instalacijama i električnom sistemu za grejanje u objektu;
  • Bravara – popravci u slučaju nemogućnosti ulaska u objekat, gubljenja/loma ključeva ili kvara na bravi;
  • Stolara – popravci u slučaju loma spoljnih okvira prozora ili vrata, onemogućenog zatvaranja spoljnih prozora ili spoljnih vrata na objektu;
  • Staklara – organizacija usluge privremenog ili trajnog zatvaranja ili hitne zamene stakla kako bi se omogućio bezbedan boravak u stanu ili kući u slučaju loma stakla ili okvira na spoljnim i krovnim prozorima i spoljnim vratima.

Gde je dostupna Pomoć u kući?

Pomoć u kući ORYX Asistencije dostupna je 24 časa na dan, 365 dana u godini i važi na području cijele teritorije Bosne i Hercegovine.

Kako se mogu koristiti usluge?

Odmah nakon nastanka hitnog slučaja potrebno je nazvati kontaktni centar Brčko-gas Asistencije na besplatni broj 0800 800 43 koji će uspostaviti dijagnozu kvara i u što kraćem roku poslati izvršioca na teren koji će otkloniti kvar u stanu ili kući.