Osiguranje zaliha
u hladnjačama

Predmet osiguranja mogu biti:

  • Zalihe robe za prodaju ili preradu, smještene u izgrađenim hladnjačama organizacija čija je osnovna djelatnost hlađenje i uskladištavanje robe
  • Zalihe robe u izgrađenim hladnjačama veletrgovačkih preduzeća, luka, industrijskih kombinata za proizvodnju ili preradu prehrambenih proizvoda, preduzeća za prozvodnju konzervirane hrane (konzerve), proizvodnja pića i napitaka, proizvodnju lekova, seruma i cjepiva, te proizvodnju hemijskih i tehničkih proizvoda koji se moraju uskladištavati pri sniženoj odnosno, kontrolisanoj temperaturi, atmosferi ili u zamrznutom stanju.

Osiguranjem su obuhvaćene štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili odnošenjem osigurane robe i to usled:

  1. požara, udara groma, eksplozije, osim eksplozije nuklearne energije, oluje, udara vlastitog motornog vozila ili vlastite radne mašine u građevinski objekat, grada (tuče), pada udara letilica, manifestacija i demonstracija;
  2. provalne krađe;
  3. nepredviđenog i iznenadnog oštećenja uređaja za hlađenje, koje prouzrokuje:
    • promjenu režima hlađenja, potpuni prestanak hlađenje, štetno djelovanje sredstva za hlađenje na uskladištenu robu, onemogućavanje održavanja ugovorene ili uobičajene temperature i vlažnosti vazduha.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika I to:

  • Poplavu i bujicu, klizanje tla i odronjavanje, sniježnu lavinu, iscurenje usladištene tečnosti i gasa (lekaže), izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.