Pomoć na putu

POMOĆ NA PUTU

Brčko-gas osiguranje d.d je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranicima omogućilo ugovaranje proizvoda Pomoć na putu koji omogućava besplatnu tehničku pomoć na putu u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode.

Izaberite paket:
POMOĆ NA PUTU – BASIC

Šta je Pomoć na putu BASIC BRČKO GAS Asistencije?
Pomoć na putu Basic paket vam nudi besplatnu tehničku pomoć na putu koja uključuje:

 • popravak vozila na putu tj. manji popravci koje je moguće obaviti na licu mjesta (npr. zamjena točka i guma, zamjena ili punjenje akumulatora i sl.)
 • prevoz vozila

Kada se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu mogu se koristiti u slučajevima:

 • saobraćajne nezgode,
 • kvara na vozilu.

Gdje se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu mogu se koristiti na području cijele Evrope.

POMOĆ NA PUTU – BIH

Šta je Pomoć na putu BiH BRČKO GAS Asistencije?
Pomoć na putu BiH je proizvod koji je Brčko-gas osiguranje pripremilo, a koji podrazumijeva besplatnu tehničku podršku:

 • popravak vozila na putu, tj. manji popravci koje je moguće obaviti na licu mjesta (npr. zamjena točka i guma, zamjena ili punjenje akumulatora, otključavanje vozila i sl.), jedanput za vrijeme trajanja pokrića, bez ograničenja udaljenosti i vremenskog ograničenja
 • prevoz vozila, jedanput za vrijeme trajanja pokrića, do prvog ovlaštenog ili neovlaštenog servisa bez obzira na udaljenost,
 • korištenje aplikacije „Putni Anđeo“, besplatno i neograničeno.

Kada se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu BiH mogu se koristiti u slučajevima:

 • saobraćajne nezgode,
 • kvara na vozilu,
 • nemarnog rukovanja,
 • vanjskog uticaja (poplava, zemljotres, tuča/grad…).

Gdje se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu BiH mogu se koristiti na području Bosne i Hercegovine.

POMOĆ NA PUTU – REGIJA

Šta je Pomoć na putu Regija BRČKO GAS Asistencije?
Pomoć na putu Regija podrazumijeva:

 • popravak vozila na putu, tj. manji popravci koje je moguće obaviti na licu mjesta (npr. zamjena točka i guma, zamjena ili punjenje akumulatora,
 • otključavanje vozila i sl.), do ukupno 300 KM,
 • prevoz vozila, do ukupno 750 KM,
 • zamjensko vozilo, 1 dana, 100 KM/dan
 • alternativni prevoz, do 200 KM
 • smještaj u hotelu, 1 dan, 100 KM/osoba/dan
 • dostava vozila, 50 KM
 • čuvanje vozila, do ukupno 5 dana
 • korištenje aplikacije „Putni Anđeo“, besplatno i neograničeno.

Kada se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu Regija mogu se koristiti u slučajevima:

 • saobraćajne nezgode,
 • kvara na vozilu,
 • nemarnog rukovanja,
 • vanjskog uticaja (poplava, zemljotres, tuča/grad…).

Gdje se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu Regija mogu se koristiti na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

POMOĆ NA PUTU – EVROPA

Šta je Pomoć na putu Evropa BRČKO GAS Asistencije?
Pomoć na putu Evropa je proizvod koji je Brčko-gas osiguranje pripremilo, a koji svim osiguranicima Brčko-gas osiguranja omogućuje besplatnu tehničku pomoć na putu. Tehnička pomoć na putu uključuje:

 • popravak vozila na putu, tj. manji popravci koje je moguće obaviti na licu mjesta (npr. zamjena točka i guma, zamjena ili punjenje akumulatora,
 • otključavanje vozila i sl.), do ukupno 400 KM,
 • prevoz vozila, do ukupno 900 KM,
 • zamjensko vozilo, 2 dana, 100 KM/dan,
 • alternativni prevoz, do 300 KM,
 • smještaj u hotelu, 1 dan, 100 KM/osoba/dan,
 • dostava vozila, 50 KM
 • čuvanje vozila, do ukupno 7 dana
 • korištenje aplikacije „Putni Anđeo“, besplatno i neograničeno.

Kada se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu Evropa mogu se koristiti u slučajevima:

 • saobraćajne nezgode,
 • kvara na vozilu,
 • nemarnog rukovanja,
 • vanjskog uticaja (poplava, zemljotres, tuča/grad…).

Gdje se mogu koristiti usluge?
Usluge u sklopu proizvoda Pomoć na putu Evropa mogu se koristiti na području cijele Evrope.

Kako se mogu koristiti usluge POMOĆ NA PUTU BRČKO GAS ASISTENCIJE?
U slučaju da vozilo nije pokretno ili se njime ne može upravljati na siguran način, za organizaciju usluge pomoći na putu dovoljno je nazvati kontaktni centar BRČKO GAS Asistencije na besplatni telefon 0800 800 43 za pozive iz Bosne i Hercegovine ili +387 33 90 10 83 za pozive iz inostranstva, dostupan 0-24h, 365 dana u godini, a agenti kontaktnog centra će potom napraviti dijagnozu kvara, te organizovati potrebnu uslugu na terenu.

Korisne informacije
Pokrića u sklopu Pomoć na putu Regija vrijede 12 mjeseci od datuma aktivacije, a vezana su uz vozilo. Odnosi se na putnička vozila i vozila za prevoz roba čija najveća masa nije veća od 3,5 tone, u kojem se osiguranik nalazi u trenutku potrebe za uslugom, bez obzira na marku, tip i starost vozila.