Osiguranje imovine
sa promjenljivom sumom osiguranja

Predmetno osiguranje je moguće zaključiti dodatno uz sljedeće vrste osiguranja:

  • osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti
  • osiguranja od opasnosti loma mašina i nekih drugih opasnosti
  • Osiguranje od opasnosti provalne krade i razbojništva
  • osiguranje od opasnosti loma stakla-
  • osiguranje domaćinstava
  • kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uredaja
  • osiguranje životinja

* stvari osigurane po predmetnom osiguranju smatraju se osiguranim najviše do osnovne sume osiguranja koju odredi ugoravač osiguranja, korigovanu za ugovoreni procenat mesečnog rasta, od dana nastanka štetnog događaja.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili nas posjetite u Vama najbližoj poslovnici.