Putno zdravstveno osiguranje

Pomažemo Vam da boravak u inostranstvu, sa našom polisom putnog zdravstvenog osiguranja bude bezbjedan, bez obzira da li putujete: službeno, u posjetu porodici, na školovanje ili na turističko putovanje.

Po ovoj vrsti osiguranja pruža Vam se mogućnost medicinske zaštite u slučaju hitne potrebe za ljekarskom intervencijom, ne samo prilikom eventualnog udesa i nezgode, nego i u slučaju bilo koje hitne intervencije koja ugrožava život osiguranika (npr. pucanje čira, moždanog i srčanog udara, preloma kostiju i dr.).

Ko se može osigurati?

Mogu se osigurati lica od dana rođenja do 75 godina starosti, koji su državljani Republike Bosne i Hercegovine ili imaju dvojno državljanstvo uključujući državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Napomena: Putno zdravstveno osiguranje ne odnosi se na redovne medicinske preglede, kontrole ili od strane osiguranika voljno odabrane hirurške intervencije.

Putujte sigurno! 
Zatraži ponudu

Uslovi osiguranja:

Putovanja

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.