Putno zdravstveno osiguranje

Najvažniji resurs svakog preduzeća su zaposleni. Pomažemo Vam da boravak u inostranstvu, sa našom polisom putnog zdravstvenog osiguranja bude bezbjedan.

Po ovoj vrsti osiguranja pruža Vam se mogućnost medicinske zaštite u slučaju hitne potrebe za ljekarskom intervencijom, ne samo prilikom eventualnog udesa i nezgode, nego i u slučaju bilo koje hitne intervencije koja ugrožava Vaš život ili Vaših zaposlenih.

Ko se može osigurati?

Mogu se osigurati lica od dana rođenja do 75 godina starosti, koji su državljani Republike Bosne i Hercegovine ili imaju dvojno državljanstvo uključujući državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Napomena: Putno zdravstveno osiguranje ne odnosi se na redovne medicinske preglede, kontrole ili od strane osiguranika voljno odabrane hirurške intervencije.

Putujte sigurno!
Zatraži ponudu

Uslovi osiguranja:

Putovanja

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.