Osiguranje

Osiguranje od auto odgovornosti predstavlja zakonski obavezno osiguranje. Ugovaranjem osiguranja od auto odgovornosti, odnosno odgovornosti za eventualnu štetu pričinjenu trećim licima, osigurava se Vaša odgovornost u slučaju:

· tjelesnih povreda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe,
· uništenja, oštećenja stvari.

Na polisi osiguranja od auto odgovornosti, osim osnovnog, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, kao što je npr. osiguranje putnika u vozilu od posljedica nesrećnog slučaja, čime se pruža dodatna zaštita osiguranika i putnika u njegovom vozilu, u vidu osiguranja za slučaj smrti ili invaliditeta uslijed auto nezgode/nesreće.

Zeleni karton

Osiguravajuće pokriće važi na području Bosne i Herecegovine, kao i na području zemalja članica sistema „zelene karte“ ukoliko drugačije nije ugovoreno, u kom slučaju uz polisu osiguranja od auto odgovornosti mora biti izdata i zelena karta kao dokaz o postojanju osiguravajućeg pokrića u zemljama članicama sistema „zelene karte“.

Zelenu kartu obavezno izdaje društvo za osiguranje kod kojeg imate ugovorenu polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti. Obično se izdaje istovremeno sa polisom osiguranja od auto odgovornosti, ali se može izdati i naknadno.

Za dobijanje zelenog kartona neophodno je priložiti na uvid:

· Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
· Saobraćajnu dozvolu

Zelena karta je važeća tek nakon što je potpiše vlasnik vozila.