Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, BRČKO GAS OSIGURANJE D.D., Brčko, objavljuje:

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 994/21 od 15.09.2021. godine zaključen između „BRČKO GAS OSIGURANJA D.D.“ zastupano po direktoru Miladinu Miloševiću i „AKROS“ agencije za zastupanje u osiguranju Tešanj, koju zastupa vlasnik Haris Kopić, prestaje sa danom 13.09.2022. godine.

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, BRČKO GAS OSIGURANJE D.D., Brčko, objavljuje:

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 934/21 od 09.09.2021. godine zaključen između BRČKO GAS OSIGURANJA D.D.” zastupano po direktoru Miladinu Miloševiću i AFAR društva za posredovanje u osiguranju d.o.o., Sarajevo, zastupano po direktoru Amaru Hadžiću, prestaje sa danom 13.09.2022. godine.