Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, BRČKO GAS OSIGURANJE D.D., Brčko, objavljuje: Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 994/21 od 15.09.2021. godine zaključen između…

Read More

Drugi auto-ORYX asistencije

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranicima omogućio ugovaranje proizvoda Drugi Auto kojim se osigurava mobilnost osiguranog lica u slučaju štete na vozilu koja je u…

Read More

Pomoć u kući – ORYX asistencije

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranim licima omogućio ugovaranje proizvoda Pomoć u kući, usluge brze i efikasne pomoći za sve nepredviđene događaje u vašem…

Read More