R.br.

Naziv zastupnika/posrednika/brokera

Registarski broj kod Agencije za osiguranje RS Broj i datum ugovora zastupanja/posredovanja
1 "Prvi broker" d.o.o., Save Mrkalja br.4, Banja Luka RBD-1-1 5.3.2013.g.
2 "VBL posrednik"d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo ZOD 23 10.6.2016.g.
3 "Sicher agent"d.o.o., Palih boraca 85, Banja Luka RDZ-1-23 03-10/17 8.11.2017.g.
4 "Advantis broker osiguranja"d.o.o., Krajiških brigada 113, Banja Luka RBD-1-7 01-UO-10-020/15 13.02.2015.g., 02-UO-3-011/15 07.02.2015.g.
5 "Unicredit broker"d.o.o., Obala Kulina bana 15, Sarajevo BO-13 4.2.2018.g.
6 "Mediator" s.p. Vidovdanska 53, Banja Luka RZ-1-095-II 18.10.2017.g.
7 "Finos" d.o.o. Mirka Kovačevića br.13A, Banja Luka   11070/14 od 17.6.2014.g.
8 "M BROKER"d.o.o., Jovana Dučića 23a, Banja Luka RBD-1-5 17771/18 od 22.10.2018.g.
9 "S PREMIUM" d.o.o. Zmaja od Bosne 7, Sarajevo PDZ 45 259/19 od 26.09.2019.g.
10 "RESPECT INSO"d.o.o. Stefana Dečanskog ,Lamela C, Bijeljina RBD-1-8 2471/19 od 15.03.2019.g.
11 Assistance coris d.o.o. Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana   21211/18 od 23.01.2019.g.
12 Coris Assistance d.o.o. Sarajevska 42/63, Beograd   21211/18 od 23.01.2019.g.
13 Orcis d.o.o. Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana   21211/18 od 23.01.2019.g.