Poštovani osiguranici i poslovni partneri,

poslovanje Brčko-gas osiguranje d.d. Brčko u dosadašnjem radu može se ocijeniti izuzetno uspješnim. Društvo je, od svog osnivanja do danas, uspješno prešlo dug put do stepena razvoja u kome se trenutno nalazi. O tome svjedoči sposobnost uspješnom prilagođavanju tržišnim uslovima osiguranja i oštroj konkurenciji uz ostvarivanje profitabilnog poslovanja. Naša sposobnost tržišnom prilagođavanju postignuta je intenzivnim ulaganjima u razvoj Društva, usluge osiguranja, tehnologije i ljudske resurse u prethodnim godinama.

Treba imati u vidu da tržište osiguranja Bosne i Hercegovine karakterišu takvi uslovi koje mogu podnijeti samo razvojno orjentisana društva za osiguranje. Za nas je izuzetno važno što smo u svim prethodnim godinama konstantno uvećavali kapital i tehničke rezerve Društva, portfolio osiguranja i mrežu poslovnica, i time pružili najbolju moguću sigurnost za naše osiguranike i klijente. Na taj način smo odgovorili daljim potrebama rasta i razvoja na najbolji način i, u budućnosti, obezbijedili nesmetano poslovanje. Na osnovu okruženja i razvojnih pretpostavki, uspjeli smo da projektujemo održiv rast, uz zadovoljavajuću profitabilnost.         

Uprava će i dalje raditi na jačanju kapitalne osnove, povećanju i održivosti tehničkih rezervi i na osnovu toga daljoj tržišnoj ekspanziji, i to na uslugama osiguranja na kojima imamo izraženu konkurentsku prednost. Paralelno ćemo uvoditi i nove usluge osiguranja u cilju proširenja i obogaćivanja naše ponude usluga.

Sve nas drži u dubokom uvjerenju da će Brčko-gas osiguranje d.d. Brčko uspješno ostvariti ciljeve poslovanja, vršeći pozitivan uticaj na okruženje, a sve u cilju povećanja zadovoljstva svojih osiguranika.

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               Generalni direktor