Osiguranje od auto odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiguranje od auto odgovornosti obavezni su ugovoriti svi vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila. Ugovaranjem osiguranja od auto odgovornosti, odnosno odgovornosti za eventualnu štetu pričinjenu trećim licima, osigurava se Vaša odgovornost u slučaju:

  • tjelesnih povreda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe,
  • uništenja, odnosno oštećenja stvari.

Na polisi osiguranja od auto odgovornosti, osim osnovnog, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, kao što je npr. osiguranje putnika u vozilu od posljedica nesrećnog slučaja, čime se pruža dodatna zaštita osiguranika i putnika u njegovom vozilu, u vidu osiguranja za slučaj smrti ili invaliditeta uslijed auto nezgode/nesreće.

Osiguravajuće pokriće važi na području Bosne i Herecegovine, kao i na području zemalja članica sistema „zelene karte“ ukoliko drugačije nije ugovoreno, u kom slučaju uz polisu osiguranja od auto odgovornosti mora biti izdata i zelena karta kao dokaz o postojanju osiguravajućeg pokrića u zemljama članicama sistema „zelene karte“.

Zelenu kartu obavezno izdaje društvo za osiguranje kod kojeg imate ugovorenu polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti. Obično se izdaje istovremeno sa polisom osiguranja od auto odgovornosti, ali se može izdati i naknadno.

Zelena karta je važeća tek nakon što je potpiše vlasnik vozila.


Podsjetnik

S obzirom da je zakonom propisano kao obavezno, prilikom registracije vozila jedan od neophodnih dokumenata je i polisa osiguranja od auto odgovornosti, a u slučaju putovanja u inostranstvo i zelena karta.

Posljedica za slučaj da ne osigurate vaše vozilo, je da štetu koja je vašim vozilo pričinjena snosite sami, osim ukoliko Vas prethodno iz saobraćaja ne isključi saobraćajna policija.


Koristan savjet

Radi vaše bezbjednosti, ali i zbog bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, prije svake vožnje treba provjeriti da li su:

  • pneumatici u ispravnom stanju,
  • ispravni uređaji za kočenja, osvjetljavanje puta, signalni uređaji i komandna tabla,
  • podešeni retrovizori prema vozaču.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.